Inglise keel

Inglise keel Print E-mail

Personalitööalane inglise keel B1-B2

 • Inglise ja eesti keele baasil
 • Maht: 30 ak/t; 15 nädalat, 1x2 ak/t nädalas
 • Toimumisaeg: R 8.15-9.45 alates 2. veebruarist 2018
 • Õppemaks minigrupis €198 (€165+km) 6-8 õppijat
 • Õpetaja: õp. Ene Lepassaar, MA equiv
 • Eesmärk: süstematiseerida, kinnistada ja edasi arendada keelestruktuure astmel B2 ja HR sõnavara.
 • Õpiväljundid: Kursuse lõpuks õppija
  - valdab personalitööalast sõnavara;
  - kasutab keelestruktuure astmel B2;
  - koostab ja esitab personalitööalase ettekande;
  - viib läbi tööintervjuu;
  - kirjutab tööalase kirja ja e-kirja.
Õpiväljundite saavutamist hinnatakse suulise ja kirjaliku mitte-eristava testiga kevadel 2018.
 

Registreerumine meili info@generum.ee või telefoni teel: 5514677 või 6116599.

Tunniplaani muudame vastavalt vajadusele - juba registreerunud huvilisi teavitame.
Generum Erakool