Inglise keel

Inglise keel Print E-mail

Individuaalkursused kokkuleppelistel aegadel alates

3. ja 17. oktoobrist 2022

Õpetajad:

Katrin Raaperi
Kaija Laum
Airi Vasar
Ene Lepassaar

Õppetasu:

30 akad kontakttund, minimaalne maht 20 ak/t 600 (500+km) + ca 20 tundi iseseisvat tööd

30 akad kontakttund, tavakeele koolituse maht 30 ak/t €900 (€750+km) + ca 30 tundi iseseisvat tööd

30 akad kontakttund, tava- või erialakeele koolituse maht 40 ak/t €1200 (€1000+km) + ca 40 tundi iseseisvat tööd
30 akad kontakttund, alg-/elementaarastmelt alustades või äri- või erialakeele koolituse soovitatav maht 80 ak/t €2400 (€2000+km) + ca 80 tundi iseseisvat tööd

Kursuse aste, sisu, maht, eesmärk ja õpiväljundid sõltuvad õppija keeleoskuse lähteastmest ja koolituse eesmärgist

 

Inglise ärikeel astmele A2

Grupis 4-10 osalejat

60 ak/t 3.oktoober 2022-11.jaanuar 2023

EK 9-10.30

Õppetasu:

€576 (€480+km)

Õpetaja Kaija Laum

Inglise ärikeel astmele B1

Grupis 4-10 osalejat

60 ak/t 3.oktoober 2022-11.jaanuar 2023

EK 11-12.30

Õppetasu:

€576 (€480+km)

Õpetaja Kaija Laum

Inglise keele grammatika kursus astmele A2

Grupis 4-10 osalejat

60 ak/t 3.oktoober 2022-11.jaanuar 2023

EK 13-14.30

Õppetasu:

€576 (€480+km)

Õpetaja Kaija Laum

Inglise keele grammatika kursus astmele B1

Grupis 4-10 osalejat

60 ak/t 3.oktoober 2022-11.jaanuar 2023

EK 15-16.30

Õppetasu:

€576 (€480+km)

Õpetaja Kaija Laum