Keeleoskuse testimine

Keeleoskuse testimine Print E-mail
  • on keeleõppe ja inimese keeleoskuste hindamise loomulik osa;
  • on vajalik sobiva keelekursuse leidmiseks ja mahuka kursuse tulemuse hindamiseks;
  • on vajalik oma ettevõtte töötajate väärtustamiseks;
  • on keeruline, vaidlusi tekitav ja ajamahukas tegevus, millega tegelevad spetsiaalsed institutsioonid.

Generum Erakool pakub

  • tasuta kursuse-eelset gruppi paigutamise testimist enne firmasisest koolitust;
  • tasuta testimist vähemalt 120 ak/t mahuga kursuse lõpus;
  • inglise keele oskuse orienteeruvat hindamist tasuta online grammatikatestiga ja
    Oxford Quick Placement Testiga arvutil või paberil enne ja/või pärast kursust.

Tulemust kirjeldame 

  • Euroopa Keelekaardi jaotuses A1-A2, B1-B2, C1-C2
  • või astmena 9-pallilisest skaalast;
  • vajadusel toome välja erinevuse osaoskuste vahel, näit lisamärkus "Suuline C1".