Mis, mida?

Mis, mida? Print E-mail

Generum OÜ on asutatud 2001. aasta mais

Jõe 5 Tallinn, registreerimiskood 10779384

Tegevusalad:

 • koolitus (Majandustegevusteade nr 166037)
 • tõlke- ja tekstiteenused
 • giiditeenused

Majandustegevusteate liik: Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade
Number: 166037
Esitatud: 23.01.2017
Eesti keele A2-, B1- ja B2-astmete tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud koolituse tegevusluba reg kuupäev 31.08.2022, reg nr 1.1-3/22/140

Õppekavarühmad:
Reisimine, turism ja vaba aja veetmine
Keeleõpe

Generum Erakool/Generum OÜ on läbinud Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri täienduskoolituse õppekavarühma keeleõpe kvaliteedi hindamise 2023-2028.

Vt lähemalt

Asukoht: Jõe 5, Tallinn 10151
Kooli nimetus: Generum Erakool
Omanik: Generum OÜ

Koolitustooted:

Eesti keele ja võõrkeelte õpe eesti keele ja võõrkeelte baasil
Õppekavade alusel eesti, vene, soome, inglise, saksa, rootsi, itaalia ja hispaania keel:
1. üldkeel alates algastmest;
2. majanduses ja asjaajamises kasutatav erialane eesti või võõrkeel valmis koolitustootena;
3. erialane eesti või võõrkeel individuaalse või firmasisese koolitusena koos ettevalmistusetapiga:
meditsiin, turism ja teenindus, aiandus, kinnisvara, teenindus, hotellindus, kosmeetika, ehitus, personalitöö, turundus, kindlustus jm.

Giidiõppe baaskursus koos inglise, soome, saksa, rootsi, itaalia ja hispaania erialase keele lisamooduliga

Õppevormid:
individuaalne ja grupiõpe, firmasisene koolitus; õppepäevad, loengud, intensiivkursused, praktilised õppused.

Testimine:

 • kursuse-eelne kirjalik ja/või suuline gruppi määramise test;
 • sh inglise keele tasememääramise test: arvutil või paberkandjal Oxford Quick Placement Test+ online grammatikatest.

Tõlketeenused:

 • kirjalik tõlge, tõlke korrektuur;
 • järeltõlge;
 • inglise-eesti-inglise sünkroontõlge ja notariaalne suuline tõlge.

Giiditeenused:

 • eesti, vene, inglise, saksa, hispaania, itaalia ja soome keeles:
 • tavamarsruudid Tallinna vanalinnas, lasteekskursioonid;
 • temaatilised ekskursioonid Tallinnas.