Koolituse kvaliteet

Koolituse kvaliteet Print E-mail

Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

Täienduskoolitusasutus Generum Erakool on tegutsenud 19 aastat – selle taga on kvalifitseeritud, loominguliste ja oma tööd armastavate õpetajate kvaliteetne töö.

Õpetamise kvaliteet
Generum Erakooli õpetajad on kõrgema haridusega ja erialase kvalifikatsiooni ja täiskasvanute õpetamise kogemusega õpetajad. Pideva täienduskoolituse, kogemuste vahetamise ja kaks korda aastas toimuvate levitusseminaride ja sisekoolitustega tagame, et õpetajad on kursis kaasaegsete õppemeetoditega ja et nad kasutavad Generum Erakooli peamist õppemeetodit – kommunikatiivset keeleõpet.

Õppekavad
Keeleõpe ja giidiõppe baaskoolitus toimub õppekavade alusel, mis avalike keelekursuste puhul on avalik teave. Konkreetse keelekursuse sisu ja eesmärk sõltub õppijate keeleoskuse lähteastmest ja õpiväljunditest. Firmasisese koolituse õppekava, õpiväljundid ja nende saavutamise hindamise viis lepitakse kokku enne koolitust. Kui õppekava on lepingu alusel välja töötatud üksnes lepingus/registreerimislehel määratletud isikute koolitamiseks, ei kuulu see informatsioon avalikustamisele.


Kvaliteedi tagamise meetod
Oma koolitustegevuse kvaliteedi tagame sisehindamise ja tagasiside analüüsiga. Firmasisene koolitus toimub reeglina koostöölepingu alusel, mis sätestab ka võimalike probleemide lahendamise korra. Enne koolitust lepitakse kokku õpiväljundid, nende saavutamise hindamise viis ja õppe sisu. Püüame koolitust korraldada ja selle toimumist jälgida nii, et võimalikud probleemid saaksid lahendatud kohe. Iga koolitustsükli lõpus täidavad õppijad ühtlustatud tagasisidelehe. Võimalik on ka vabas vormis esitatud kirjalik või suuline tagasiside. Tagasisidest tehakse kokkuvõte, vajadusel võetakse (ka vaid rahuldava hinnangu andnud) õppijaga ühendust ja analüüsitakse vähem kui hea hinnangu põhjuseid. Õppijate tagasiside on kõige olulisem sisehindamise osa. Koolituse tellija soovil edastame selle tagasiside tulemused ka klientfirmale.

Õppekeskkond
Generum Erakooli õppetöö toimub aadressil Jõe 5, Tallinn (III korrus) õppimiseks kohandatud ruumides, mis on varustatud vastava tehnikaga: paljundustehnika, arvutid, iPad, eraldi arvuti inglise keele kiirtesti tegemiseks, dataprojektor, televiisor, kasseti- ja CD mängijad, tahvlid. Kooli asutamisel kontrollis ruumide nõuetele vastavust tervishoiuinspektsioon; piisava valguse eest hooltseb rendileandja WTC Tallinn Kinnisvara AS; sanitaarremonti tehakse ruumides iga 2-3 aasta järel. Firmasisene koolitus toimub klientfirma ruumes koolituseks kohandatud koosoleku- või konverentsiruumides.