Keeleoskuse astmed

Keeleoskuse astmed Print E-mail

Lugu KEELE-maja ehitamisest


0 "Ausa algaja" aste: Ei ole kunagi KEELT õppinud, üksikud sõnad või fraasid ei moodusta mingit süsteemi. Peab algama aeglaselt ja hakkama põhjalikult vundamenti rajama.


1/9 ehk A1 "Valealgaja" aste: On kunagi KEELT õppinud, kuid "kõik on meelest ära läinud". Algus läheb kiiresti, tihti on kunagi omandatud korralik hääldusbaas, kuid tubli "aus algaja" jõuab varsti järele. Peab keskenduma grammatikale ja vanade teadmise aktiviseerimisele,et edasine ehitamine oleks tugeval alusmüüril.


2/9 ehk A1+/A2 Elementaaraste:  "Saab hakkama", st. oskab KEELES vajalikes olukordades midagi öelda, saab aru lihtlausetest ja -küsimustest, vastab aimamisi. Oskab rääkida endast ja oma perekonnast, regulaarsest tegavusest ja harjumustest. Oskab moodustada lihtsa grammatikaga lihtlauseid. Enesekindel inimene räägib kiiresti ja rohkete vigade tõttu tihti arusaamatult. Peab ehitama esimese sõnavara-grammatika-korruse, kui tahab asjast asja saada.


3/9 ehk A2+/B1 Eel-keskaste: Lisaks eelnevale oskab KEELES rääkida oma elust, kirjeldada ja iseloomustada oma sõpru-tuttavaid, rääkida reisimisest, tulevikuplaanidest, suudab arendada lihtsamat seltskondlikku vestlust igapäevastel teemadel. Teeb üsna paju vigu, kui räägib kiiresti või tunneb ennast ebakindlalt ja räägib aeglaselt. Igapäevane sõnavara ja baasgrammatika on omandatud. Korraliku maja ehitamise põhikonstruktsioon on olemas, idee "KEELEmajast" hakkab ilmet võtma.


4/9 ehk B1 Madalam keskaste: Omandatakse passiivselt ka tööks ja muuks keerulisemaks asjaajamiseks vajalik sõnavara ja grammatika. Tihti tekib siin lootusetu tunne, kui ei keskenduta korralikule "ehitusele". Täiskasvanud, kelle põhitegevus ei ole keeleõppimine, jäävad tihti keskastmele, seda pisitasa täiendades ja tugevdades. Pea meeles, et keskaste on saavutus!


5/9 ehk B1+ Keskaste: Korralik töökeel ilma liigsete "iluviguriteta" ehk formaalkeele struktuurideta. Keskastme lõpuks on keskmine "elamiskõlbulik KEELEmaja" valmis, kuid rääkija ei tunne end KEELES veel päris koduselt. Kasutab vabalt baasgrammatikat, keerulisemate struktuuride puhul peab lause enne ütlemist välja mõtlema või eksib seal tihti. "Katus laseb läbi."


6/9 ehk B2/B2+ Kõrgem keskaste: Omandatakse ka keerulisematel teemadel vajalik sõnavara ja grammatika. Kõrgemal keskasmel KEELT oskav inimene saab riigieksamil umbes 80%, suudab sooritada vastavas maas elamiseks ja töötamiseks vajaliku KEELE-eksami heale tulemusele. Väljendub vabalt, tunneb end oma "majas" üsna koduselt, vahel "lööb siiski vastu nurka ära". Edasise praktika ja õppimisega on "maja" valmis.


7/9 ehk C1 Edasijõudnute aste: Riigieksmite tulemus 90% ja rohkem, õpib KEELT erialana, elades KEELE-maal või on muidu andekas ja tubli ja saavutab pideva ja usina tööga kauni katuse. Teab ja oskab peaegu kõike vajalikku, pärast pausi praktikas võib end siiski tunda KEELES kõhedalt.


8/9 ehk C1+ Täielik valdamine: Valdab KEELT emakeele lähedase oskusena. Ei mõtle enne ütlemist ja tihti ei taju, mis keeles ta räägib.


9/9 ehk C2/C2+ Professionaal: Filoloog, teab KEELE "maja ja ehituse" teooriast väga palju ja kasutab seda erialases töös või/ja oskab teistelegi õpetada, kuidas endale ehitada üks tore KEELEoskus.


NB! Ta ei saa seda Teile valmis ehitada ega maha müüa!!:) ... seega tuleb otsida teine võrdlus...


10 KEELT emakeelena rääkija või emakeele-lähedase oskusega valdaja, kes peale filoloogilise eriala on elanud-õppinud vastavas KEELE-maas. Ja millega võrrelda? Loodusega!?