Keeleoskuse testimine Print
 • on keeleõppe ja inimese keeleoskuste hindamise loomulik osa;
 • on vajalik sobiva keelekursuse leidmiseks ja mahuka kursuse tulemuse hindamiseks;
 • on vajalik oma ettevõtte töötajate väärtustamiseks;
 • on keeruline, vaidlusi tekitav ja ajamahukas tegevus, millega tegelevad spetsiaalsed institutsioonid.

Generum Erakool pakub

 • tasuta kursuse-eelset gruppi paigutamise testimist enne firmasisest koolitust;
 • tasuta testimist vähemalt 120 ak/t mahuga kursuse lõpus;
 • inglise keele oskuse orienteeruvat hindamist tasuta online grammatikatestiga ja
  Oxford Quick Placement Testiga arvutil või paberil enne ja/või pärast kursust.

Tulemust kirjeldame 

 • Euroopa Keelekaardi jaotuses A1-A2, B1-B2, C1-C2
 • või astmena 9-pallilisest skaalast;
 • vajadusel toome välja erinevuse osaoskuste vahel, näit lisamärkus "Suuline C1".