Inglise keel Print

Veebikursused

Inglise keel A1: tööalane ja suhtluskeel
Maht: 40 akadeemilist kontakt-tundi + ca 20 tundi iseseisvat tööd
Toimumisaeg: 20.juuli-23.september 2020 EK 9.30-11
Õppetasu: 384, grupis 4-6 õppijat
Õpetaja: Kaija Laum
Sisu: 40-tunnise kursuse sisu ja õpiväljundid põhinevad 120-tunnise A1 astme õppekaval

Inglise keel A2: tööalane ja suhtluskeel
Maht: 40 akadeemilist kontakt-tundi + ca 20 tundi iseseisvat tööd
Toimumisaeg: 21.juuli-24.september 2020 TN 9-10.30
Õppetasu: 384, grupis 4-6 õppijat
Õpetaja: Katrin Raaperi, MA equiv
Sisu: 40-tunnise kursuse sisu ja õpiväljundid põhinevad 120-tunnise A2 astme õppekaval

Inglise keel B1: tööalane ja suhtluskeel
Maht: 40 akadeemilist kontakt-tundi + ca 20 tundi iseseisvat tööd
Toimumisaeg: 21.juuli-24. september 2020 TN 10.45-12.15
Õppetasu: 384, grupis 4-6 õppijat
Õpetaja: Katrin Raaperi, MA equiv
Sisu: 40-tunnise kursuse sisu ja õpiväljundid põhinevad 240-tunnise B1 astme õppekaval

Inglise keel B2: tööalane ja suhtluskeel
Maht: 40 akadeemilist kontakt-tundi + ca 20 tundi iseseisvat tööd
Toimumisaeg: 20.juuli-23.september 2020 EK 11.15-12.45
Õppetasu: 384, grupis 4-6 õppijat
Õpetaja: Kaija Laum
Sisu: 40-tunnise kursuse sisu ja õpiväljundid põhinevad 360-tunnise B2 astme õppekaval

Individuaalkursused alates 1. /2. juulist ja 20./21.juulist kokkuleppelistel aegadel, nt
T ja/või N 12.30-14 Katrin Raaperi
E ja/või K 13-14.30 Kaija Laum
E ja/või T 10-11.30 Ene Lepassaar

Õppetasu: 30 akad kontakttund, minimaalne maht 20 ak/t 600 (500+km) + ca 20 tundi iseseisvat tööd
Kursuse aste, sisu, eesmärk ja õpiväljundid sõltuvad õppija keeleoskuse lähteastmest ja koolituse eesmärgist