Inglise keel Print

Personalitööalane inglise keel B1+/B2

 • Inglise ja eesti keele baasil
 • Kursuse kestus: 30 auditoorset ak/t + iseseisev töö; 15 nädalat, 1x2 ak/t nädalas
 • Toimumisaeg: R 8.15-9.45 alates 14. septembrist 2018
 • Õppemaks minigrupis €198 (€195+km) 6-8 õppijat
 • Õpetaja: Ene Lepassaar, MA equiv
 • Eesmärk: süstematiseerida, kinnistada ja edasi arendada tööalast sõnavara ja keelestruktuure astmel B2.
 • Õpiväljundid: 60 ak/t mahuga kursuse lõpuks õppija
  - valdab tööalast sõnavara;
  - kasutab keelestruktuure astmel B2.1 ja B2.2;
  - koostab ja esitab personalitööalase ettekande;
  - viib läbi tööintervjuu ja koosoleku;
  - kirjutab tööalase kirja ja e-kirja.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt ja mitte-eristavalt kevadel 2019.

Inglise keele elementaarkursus A1/A2

 • Inglise ja eesti keele baasil
 • Kursuse kestus: 60 auditoorset ak/t + iseseisev töö; 15 nädalat, 2 x 2 ak/t nädalas
 • Toimumisaeg: E 8.15-9.45 ja K 16.00- 17.30 (või hiljem) alates 17. septembrist 2018
 • Õppemaks €396 (€330+km) max 6 õppijat
 • Õpetaja Ene Lepassaar MA equiv  
 • Eesmärk: omandada ja kinnistada baasoskused; aktiviseerida ja edasi arendada keeleoskust astmel A2/B1.
 • Õpiväljundid: Kursuse lõpuks õppija
  - suhtleb igapäevastel teemadel; 
  - kasutab keelestruktuure astmel A2/B1;
  - mõistab kuuldavat ja kirjalikku keelt astmel B1;
  - kirjutab e-kirja.

  Õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt või suulise mitte-eristava testiga.

Inglise keele aktiviseerimiskursus A2/B1 või B1/B2

 • Inglise ja eesti keele baasil
 • Kursuse kestus: 60 auditoorset ak/t + iseseisev töö; 20 nädalat, 1 x 3 ak/t nädalas
 • Toimumisaeg: N 16-18.15 (või hiljem) alates 20. septembrist 2018
 • Õppemaks €396 (€330+km) max 6 õppijat
 • Õpetaja Ene Lepassaar MA equiv  
 • Eesmärk: korrata ja aktiviseerida keeleoskust astmel A2/B1 või B1/B2.
 • Õpiväljundid: Kursuse lõpuks õppija
  - suhtleb õpitud teemade piires; 
  - kasutab keelestruktuure astmel A2/B1 või B1/B2;
  - mõistab kuuldavat ja kirjalikku teksti astmel B1 või B2;
  - kirjutab CV ja ametliku e-kirja.

  Õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt või suulise ja kirjaliku mitte-eristava testiga.