Soome keel Print
 /  
Individuaalkursused eesti või vene keele baasil alates 
5. ja 12. detsembrist 2022
 
Õppetasu: €30 akad kontakttund, minimaalne maht 20 ak/t €600 (€500+km) + ca 20 tundi iseseisvat tööd
Õppetasu: €30 akad kontakttund, A1/A2 soovitatav maht 40 ak/t €1200 (€1000+km) + ca 40 tundi iseseisvat tööd
Õppetasu: €30 akad kontakttund, algastmelt alustades soovitatav maht 80 ak/t €2400 (€2000+km) + ca 80 tundi iseseisvat tööd

Õpetajad:
Aare Mae, MA
Liia Hokkanen, MA

Kursuse aste, maht, sisu, eesmärk ja õpiväljundid sõltuvad õppija keeleoskuse lähteastmest ja koolituse eesmärgist