Individuaalne giidiõpe

Individuaalne giidiõpe Print E-mail

Eesmärk: konsultatsioonid ja giiditööks vajalike oskuste lihvimine giidide atesteerimiseksami nõuetest lähtudes
Õppemaht ja aeg: soovitatav miinimum 20 ak/t; ajad kokkuleppel juhendajaga
Õppemaks: 28.80 € (24 € +km) ak/t (45 min) 1-2 osalejale
Õppekeel: eesti, vene, inglise, soome
Juhendajad:  Margit Hallmägi, Aare Mae
Koolituse sisu
: praktiline treening giidide atesteerimiseksami sooritamiseks; ekskursioonide praktiline läbiviimine vanalinnas; giiditöö bussiekskursioonil video abil reaalajas.

Eksamiks vajalikud teadmised ja oskused:

  • Giiditöö baasteadmised
  • Suhtlemispsühholoogia baasteadmised
  • Avalik esinemine ja kõnetehnika
  • Eesti ajalugu: kronoloogia, perioodid
  • Tallinna ajalugu, legendid
  • Arhitektuuristiilid, -terminid
  • Esseede näidisteemad:

    Eesti rahvastik, kodakondsusprobleemid
    Eesti poliitiline maastik: parteid, valimissüsteem
    Eesti haridussüsteem, tervishoid
    Eesti maksusüsteem, krooni ajalugu
    Eesti muusika, teater
    Sport Eestis, tuntumad sportlased Olümpiamängudel
    Kultuurilugu, laulupidude traditsioon
    Tuntumad kunstnikud, kirjanikud, luuletajad
    Sotsiaalsed probleemid tänapäeva Eestis

Õpiväljundid: õppija, kes on giidiõppe baaskursuse programmi omandanud,

  • viib läbi ekskursioone eesti ja/või võõrkeeles;
  • sooritab giidide atesteerimiseksami, mis annab giidina töötamist lubava giiditunnistuse ja tööpakkumisi turismifirmadelt.