Eesti keel Print
   
Individuaalkursused algajatele vene keele baasil 
5. ja 12. detsembrist 2022

Vaata kursuse tutvustust vene keeles

Õpetaja

Tatjana Soboleva, info vene keeles 55906504

Individuaalkursused vene, saksa, rootsi, soome või inglise keele baasil 

5. ja 12. detsembrist 2022

Õppetasu:

30 akad kontakttund; A1, A2, B1 või B2 koolituse minimaalne maht 40 ak/t €1200 (€1000+km) + ca 40 tundi iseseisvat tööd; 
30 akad kontakttund; A1, A2, B1 või B2 koolituse soovitatav maht 80 ak/t €2400 (€2000+km) + ca 80 tundi iseseisvat tööd

Õpetajad

Aare Mae, MA - vene või soome k baasil
Liia Hokkanen, MA - soome keele baasil
Airi Vasar, MA - inglise või rootsi keele baasil
Õie Kirs, MA - saksa keele baasil
Tatjana Soboleva - vene keele baasil
Heli Paju - vene keele baasil
Katrin Raaperi ja Mall Kulasalu - inglise keele baasil

 Kursuse aste, sisu, maht, eesmärk ja õpiväljundid sõltuvad õppija keeleoskuse lähteastmest ja koolituse eesmärgist